HSV Batavia

 

Trainende leden van  HSV Batavia

Anne met haar Storm.


VZH

In opleiding IPO I

Marjolein met haar

Ziva Foto volgt


Connie met haar Demon.


In opleiding VZH

Fred met zijn King.


VZH

IPO I

IPO II

Ipo III

Ilona Met haar Varo 

IPO III

Jaap met zijn Chiva.

VZH

In opleiding IPO I

Eelco met zijn Yailin.


In opleiding VZH

Melinda met haar Gandor.

VZH

IPO I

IPO II

IPO III

Jaap met zijn Costa.

VZH

IPO I

IPO II

IPO III

SPHI


Jopie met haar Jane

VZH

Helga Groen met haar Jarda.


IPO I

IPO II

IPO IIIMarjolein met haar Jilka.

VZH

IPO I

IPO II

in opeiding IPO III


Karin met haar Hunter.

VZH

IPO I

IPO II

IPO III

Melinda met haar Jango.

VZH

IPO I

Jaap met zijn Hanna.

VZH

IPO I

SPH I

SPH II

Onze pakwerkers.

Trainende leden