HSV Batavia

 Wegens te weinig deelnemers afgelast.NK IPO Hollandse Herders

 

Op 11 augustus 2018 wordt voor de 11e keer het “Open Nederlands Kampioenschap IPO Hollandse Herders” gehouden.


Dit jaar is HSV Batavia te Lelystad de gastvereniging die dit evenement organiseert, met ondersteuning van de NHC.

 


Keurmeesters:


A: Willem Spies


B: Arie Stam


C: Rick Zainal


 

Pakwerkers:Korte werk: Edris Fatih


Lange werk: Jack Stienstra


 

De Hollandse Herder is enorm veelzijdige sporthond en mag zich met trots tonen op het IPO-veld. Wij nodigen dan ook iedere geleider met een


Hollandse Herder die de


IPO-sport bedrijft, van harte uit om zich in te schrijven voor dit kampioenschap. Er kan ingeschreven worden voor elk de 3 disciplines IPO I, II en III

 

Schrijf je in voor 28 juli 2018 via onderstaand formulier. Na inschrijving ontvang je een bevestigingsmail. Indien deze niet wordt ontvangen, neem


dan even contact op via             voorzitter@hsvbatavia.com<mailto:voorzitter@hsvbatavia.com>

 

Het inschrijfgeld bedraagt € 20,-

 


Na afloop houden we een informeel feestje met BBQ. Geef jezelf plus je supporters op via


Voorzitter@hsvbatavia.com<mailto:voorzitter@hsvbatavia.com>
Bijdrage voor deze BBQ is € 12,50 p.p.

 

Thank you for contacting us. We will get back to you as soon as possible
Oops. An error occurred.
Click here to try again.

Deelnemer verklaart bij het verzenden van dit formulier zich te zullen houden aan de bepalingen, reglementen en statuten van de Raad van Beheer, alsmede die van de N.H.C,. en dat, voorzover hem/haar, de ingeschreven hond gedurende 12 weken niet in de omstandigheden heeft verkeerd, waardoor gevaar voor besmetting met hondenziekte of enige andere ziekte van besmettelijk karakter in het bijzonder te vrezen valt. Hij/zij verklaart voorts de hond niet te zullen laten deelnemen indien de aangegeven omstandigheden zich voor de wedstrijd nog mochten voordoen.

Inschrijven verplicht deelnemer tot het betalen van € 20,- inschrijfgeld. Te voldoen voor 4 augustus 2018 op rekeningnummer NL56 INGB 0007 2614 99 t.n.v. H.S.V. Batavia